vl.Boris Šivak, OIB:17332010736 
Trg Mladosti 13, Zaprešić
GSM1: 0989092972
GSM2: 0912532674
E-mail: elektronikasivak@gmail.com
Obrt za proizvodnju električnih pastira
Izrada električnih pastira, čuvara stoke, uređaja koji služe za napajanje električne ograde u svrhu čuvanja životinja na ispaši (goveda, konja, ovaca, koza i ostalih životinja), te za zaštitu poljoprivrednih površina od divljih životinja, tipa divlje svinje, medvjedi, srne itd. Električni pastir služi i za čuvanje pasa i ostalih kućnih ljubimaca na otvorenim površinama.

Postavljanje električnog pastira ili čuvara stoke je najjeftiniji način ograđivanja, čuvanja ili zaštite od prodora divljih životinja, pogotovo kod velikih površina.  Za izradu električne ograde potrebni su vam električni pastir, izolatori, po potrebi i držaći za ulaz, žica (pocinčana ili pletena, traka za konje), stupovi (drveni, betonski ili
željezni) te uzemljenje.
Test pastira od 12 J  dometa 50 km
Test pastira od 8 Jula