vl.Boris Šivak, OIB:17332010736 
Trg Mladosti 13, Zaprešić
GSM1: 0989092972
GSM2: 0912532674
E-mail: elektronikasivak@gmail.com
Obrt za proizvodnju električnih pastira
Cijena:
kombinirani 6 Jula: 700 kn
kombinirani 8 Jula: 750 kn

garancija 2 godine